Tư vấn khách hàng (+84) 028 3822 0590, 3829 2399

Sản phẩm

Giải pháp 3DExperience

Giá: Liên hệ

(*) Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất

Số lượng:

SOLIDWORKS® trên nền tảng 3DEXPERIENCE cung cấp một kinh nghiệm thiết kế mới tập trung vào việc tạo điều kiện cho người sử dụng tạo ra các sản phẩm sáng tạo trong một môi trường được kết nối và hợp tác. Các gói giải pháp SOLIDWORKS® Conceptual Design SOLIDWORKS® Industrial Design giúp bạn dễ dàng phát triển, xem xét, và đánh giá lựa chọn các ý tưởng thiết kế và hình dáng cơ khí trước khi thiết kế chi tiết và sản xuất.

Người dùng và không dùng CAD như nhau, bao gồm cả giám đốc điều hành, lãnh đạo đội ngũ thiết kế và quản lý dự án có thể chia sẻ thông tin, tham gia vào quá trình thiết kế, và các dữ liệu tổng hợp một cách dễ dàng từ bất kỳ nguồn nào, giúp cho các quyết định thiết kế nhanh hơn, từ bất cứ nơi nào, trên bất kỳ thiết bị. Đối với các chuyên gia thiết kế, những người muốn khởi tạo và cộng tác mà không bí các ràng buộc, giải pháp SOLIDWORKS® trên nền tảng 3DEXPERIENCE cung cấp một giải pháp, môi trường mô hình mạnh mẽ tập trung vào bốn yếu tố quan trọng của thiết kế ý tưởng: CONCEPTUAL, INSTINCTIVE, SOCIAL, CONNECTED.

(+84) 028 38 29 23 99 tdt@tdt-tanduc.com Chat với chúng tôi