Xem giỏ hàng (0 sản phẩm)
Sản phẩm
Trang chủ >Microsoft > Bảng giá các SP Microsoft
Bảng giá các SP Microsoft
Giá/List Price: Liên hệ

Số lượng:


Part number :

 Bấm vào Link phía trên để thông tin báo giá chi tiết

Thông tin thêm

No.
STT

Part #
Mã SP

Product / Service Description
Tên Sản phẩm/Dịch vụ

Microsoft List Price, USD

Microsoft OLP, Cloud products- 12 months

 

1

9F5-00003

O365BsnessEssentials ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Qualified Annual

60.00

2

J29-00003

Off365BusinessOpn ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Qualified Annual

99.00

3

9F4-00003

O365BusinessPrem ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Qualified Annual

150.00

4

Q4Y-00003

Office365PlanE1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd

96.00

5

Q7Y-00003

O365ProPlusOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd

144.00

6

Q5Y-00003

Office365PlanE3Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd

240.00

7

Q6Y-00003

ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd

48.00

8

Q6Z-00003

ExchngOnlnPlan2Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd

96.00

Microsoft OLP

 

 

1

FQC-09478

WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine

207.00

2

021-10554

OfficeStd 2016 SNGL OLP NL

412.00

3

79P-05552

OfficeProPlus 2016 SNGL OLP NL

562.00

4

P71-07835

WinSvrDataCtr 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc Qlfd

6,803.00

5

P73-06285

WinSvrStd 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc

975.00

6

R18-04277

WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL DvcCAL

33.00

7

R18-04281

WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL

42.00

8

6VC-02071

WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 SNGL OLP NL DvcCAL

113.00

9

6VC-02073

WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL

146.00

10

E32-01166

SQLSvrDev 2014 SNGL OLP NL

                   41.00

11

228-10344

SQLSvrStd 2014 SNGL OLP NL

992.00

12

D2M-00667

SQLSvrBsnssIntelligence 2014 SNGL OLP NL Qlfd

              9,494.00

13

359-06096

SQLCAL 2014 SNGL OLP NL DvcCAL

231.00

14

359-06098

SQLCAL 2014 SNGL OLP NL UsrCAL

231.00

15

7NQ-00563

SQLSvrStdCore 2014 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd

3,962.00

16

7JQ-00751

SQLSvrEntCore 2014 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd

15,191.00

17

76P-01501

SharePointSvr 2013 SNGL OLP NL

7,512.00

18

76M-01513

SharePointStdCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL

105.00

19

76M-01518

SharePointStdCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL

136.00

20

76N-03699

SharePointEntCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL

92.00

21

76N-03701

SharePointEntCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL

120.00

22

312-04349

ExchgSvrStd 2016 SNGL OLP NL

782.00

23

395-04540

ExchgSvrEnt 2016 SNGL OLP NL

4,476.00

24

381-04396

ExchgStdCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL

75.00

25

381-04398

ExchgStdCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL

98.00

26

PGI-00683

ExchgEntCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL woSrvcs

46.00

27

PGI-00685

ExchgEntCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL woSrvcs

60.00

28

076-05674

Prjct 2016 SNGL OLP NL

623.00

29

H30-05613

PrjctPro 2016 SNGL OLP NL w1PrjctSvrCAL

1,038.00

30

H22-02465

PrjctSvr 2013 SNGL OLP NL

6,260.00

31

H21-03306

PrjctSvrCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL

243.00

32

D86-05710

VisioStd 2016 SNGL OLP NL

276.00

33

D87-07284

VisioPro 2016 SNGL OLP NL

533.00

34

C5E-01235

VSPro 2015 SNGL OLP NL

551.00

35

MX3-00098

VSEntwMSDN ALNG LicSAPk OLP NL Qlfd

9,868.00

 


Chân thành cảm ơn quý khách hàng