• (028) 3822 0590, 3829 2399
IMOLD For SolidWorks
IMOLD For SolidWorks

IMOLD For SolidWorks - công nghệ đột phá chạy trên nền tảng SolidWorks, cung cấp công cụ thiết kế khuôn mạnh mẽ nhất hiện nay. Với IMOLD, người thiết kế khuôn có thể dễ dàng tạo ra thiết kế sơ bộ và thành phẩm với tốc độ đáng kinh ngạc và chức năng xem trước đảm bảo bạn sẽ hoàn thành nó ngay lần đầu tiên.

Chi tiết

© 123phanmem. All Rights Reserved.