• (028) 3822 0590, 3829 2399
Tư vấn và triển khai Solidcam

Cung cấp dịch vụ viết Post Processor 2.5D, 3D, Multiaxis.. Lập trình gia công Phay, Tiện 2.5D à Multiasix.

Chi tiết
Tư vấn và triển khai Solidworks

Design 3D Chi tiết, thiết kế sản phẩm kim loại tấm, weldments. Xây dựng Templates Bản vẽ, BOM,… chuẩn.

Chi tiết
Tư vấn và triển khai Inventor

Design 3D Chi tiết, thiết kế sản phẩm kim loại tấm, weldments. Xây dựng Templates Bản vẽ, BOM,… chuẩn.

Chi tiết
Tư vấn và triển khai Cloud Design: Fusion 360

Design 3D, lắp ráp gia công chi tiết trên nền tảng Cloud.

Chi tiết
Tư vấn và triển khai NX

Design 3D Chi tiết, thiết kế bề mặt, khuôn mẫu. Lập trình gia công Phay, Tiện 2.5D à Multiasix. Lập trình gia công Phay, Tiện 2.5D à Multiasix.

Chi tiết
Tư vấn và triển khai Power Mill

Power Mill hướng dẫn cách tạo các dao dùng cho việc gia công, PowerMill còn hỗ trợ tạo và sử dụng thư viện dụng cụ cắt.

Chi tiết
Đào tạo công nghệ thông tin

Microsoft Technical. Microsoft Office

Chi tiết
Tư vấn và triển khai SWOOD

SWOOD Design giúp các dự án chế biến gỗ trở nên dễ dàng hơn.

Chi tiết
Outsourcing CAD/CAM

Lập trình Gia công. Thiết kế chi tiết, sản phẩm.

Chi tiết
Đào tạo CAD/CAM

SolidCAM, SolidWorks, SWOOD

Chi tiết
Giải pháp Microsoft

Tân Đức là đối tác VÀNG chính thức của Microsoft tại thị trường Việt Nam. Tại đây, chúng tôi tư vấn- cung cấp các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ trong việc ứng dụng Microsoft với chi phí tiết kiệm nhất cùng nhiều ưu đãi đáp ứng cho mọi lĩnh vực.

Chi tiết

© 123phanmem. All Rights Reserved.