Tư vấn khách hàng (+84) 028 3822 0590, 3829 2399

Giới thiệu

GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty Cổ Phần Phát triển Kỹ thuật và Thương mại Tân Đức (TD&T) nguyên là Công ty TNHH Phát triển Kỹ thuật và Thương mại Tân Đức, đơn vị liên doanh giữa Ủy ban KHKT Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) và Viện Khoa học Việt Nam (nay là Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), được thành lập vào năm 1991 theo quyết định số 67/VKH-QĐ của Viện Khoa học Việt Nam và được đăng ký lại theo Luật Công ty vào năm 1992 theo tinh thần Nghị định 388/HĐBT.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, từ tháng 03 năm 2002 Công ty chuyển đổi đăng ký kinh doanh theo hình thức Công ty Cổ phần.

CÁC GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ

  • Tư vấn & triển khai Microsoft Office 365
  • Tư vấn & triển khai Microsoft Azure
  • Tư vấn & triển khai Microsoft với Azure
  • Tư vấn & triển khai Website, Web application
  • Chuyên cung cấp Hosting, Mail, tên miền
  • Tư vấn và triển khai các giải pháp về ảo hóa
  • Cung cấp giải pháp Share Domain Mail giữa On-pre và Exchange Online
(+84) 028 38 29 23 99 tdt@tdt-tanduc.com Chat với chúng tôi