• (028) 3822 0590, 3829 2399
BarTender® 2021
BarTender® 2021

BarTender là phần mềm tem nhãn được các ngành công nghiệp trên toàn cầu rất tin tưởng sử dụng, nó có thể chuyển đổi thông tin thành các loại tem nhãn khác nhau, mã vạch, nhãn mã vạch điện tử RFID, thẻ cảm ứng thông minh, tài liệu, chi tiết bao bì và nhãn pallet để thúc đẩy hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp.

Chi tiết

© 123phanmem. All Rights Reserved.