• (028) 3822 0590, 3829 2399
Office 365
Office 365

Office 365 là một bộ sản phẩm trên cloud của Microsoft, Cung cấp dịch vụ theo kiểu Software as a service (SaaS) đến các người dùng trên toàn thế giới. Thành phần chính Office 365 gồm như sau: Exchange online; Skype for business online; Office 365 ProPlus; Microsoft Teams; SharePoint Online.

Chi tiết
Microsoft Azure
Microsoft Azure

Microsoft Azure là dịch vụ đám mây được phát triển bởi Microsoft, Là một dịch vụ được Microsoft phát triển toàn cầu mà các cá nhân hoặc tổ chức có thể tạo và triển khai một cách linh hoạt.

Chi tiết

© 123phanmem. All Rights Reserved.