• (028) 3822 0590, 3829 2399
Microsoft Azure
Microsoft Azure
(*) Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất
Giá: Liên hệ
  • Chia sẻ |

Microsoft Azure là dịch vụ đám mây được phát triển bởi Microsoft, Là một dịch vụ được Microsoft phát triển toàn cầu mà các cá nhân hoặc tổ chức có thể tạo và triển khai một cách linh hoạt.

Số lượng:

Microsoft Azure là gì?

Microsoft Azure là dịch vụ đám mây được phát triển bởi Microsoft, Là một dịch vụ được Microsoft phát triển toàn cầu mà các cá nhân hoặc tổ chức có thể tạo và triển khai một cách linh hoạt.

Microsoft cung cấp các kiểu dịch vụ chính như sau:

  • Software as a service (SaaS): cung cấp các dịch vụ như Microsoft Office 365, Team, and Microsoft Dynamics CRM Online.
  • Platform as a service (PaaS): Cung cấp cho môi trường phát triển ứng dụng, thử nghiệm, và triển khai ứng dụng.
  • Infrastructure as a service (IaaS): Triển khai cơ sở hạ tầng trên đám mây như (Virtual Machine, Storage, Networks, hệ điều hành )
Có thể

Bạn quan tâm

© 123phanmem. All Rights Reserved.