• (028) 3822 0590, 3829 2399
Tư vấn và triển khai Solidcam

Cung cấp dịch vụ viết Post Processor 2.5D, 3D, Multiaxis.. Lập trình gia công Phay, Tiện 2.5D à Multiasix.

Chi tiết
Tư vấn và triển khai Solidworks

Design 3D Chi tiết, thiết kế sản phẩm kim loại tấm, weldments. Xây dựng Templates Bản vẽ, BOM,… chuẩn.

Chi tiết
Tư vấn và triển khai Inventor

Design 3D Chi tiết, thiết kế sản phẩm kim loại tấm, weldments. Xây dựng Templates Bản vẽ, BOM,… chuẩn.

Chi tiết
Tư vấn và triển khai Cloud Design: Fusion 360

Design 3D, lắp ráp gia công chi tiết trên nền tảng Cloud.

Chi tiết
Tư vấn và triển khai NX

Design 3D Chi tiết, thiết kế bề mặt, khuôn mẫu. Lập trình gia công Phay, Tiện 2.5D à Multiasix. Lập trình gia công Phay, Tiện 2.5D à Multiasix.

Chi tiết
Tư vấn và triển khai Power Mill

Power Mill hướng dẫn cách tạo các dao dùng cho việc gia công, PowerMill còn hỗ trợ tạo và sử dụng thư viện dụng cụ cắt.

Chi tiết
Tư vấn và triển khai SWOOD

SWOOD Design giúp các dự án chế biến gỗ trở nên dễ dàng hơn.

Chi tiết

© 123phanmem. All Rights Reserved.