• (028) 3822 0590, 3829 2399
Tư vấn và triển khai Solidcam
  • Cung cấp dịch vụ viết Post Processor 2.5D, 3D, Multiaxis.
  • Lập trình gia công Phay, Tiện 2.5D à Multiasix.

 

Có thể

Bạn quan tâm

© 123phanmem. All Rights Reserved.