Tư vấn khách hàng (+84) 028 3822 0590, 3829 2399

Sản phẩm

3D for the Education Industry

Giá: Liên hệ

(*) Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất

Số lượng:

Trong thị trường việc làm cạnh tranh ngày nay, các chuyên gia không chỉ thiết kế - họ mô phỏng, đổi mới, trực quan hóa, giao tiếp, và nguyên mẫu để thúc đẩy những ý tưởng mới và sự nghiệp của họ.

Phần mềm, chương trình giảng dạy và bài học 3D tích hợp giúp phát triển thiết kế dễ học, dễ dạy và thú vị để sử dụng. Các giải pháp in 3D của chúng tôi giúp sinh viên thử nghiệm, thử nghiệm và xây dựng thiết kế sản phẩm của họ.

Sản phẩm này bao gồm các gói:

  • SOLIDWORKS® Research Edition
  • SOLIDWORKS® Education Edition
  • SOLIDWORKS® Student Edition
(+84) 028 38 29 23 99 tdt@tdt-tanduc.com Chat với chúng tôi