Tư vấn khách hàng (+84) 028 3822 0590, 3829 2399

Sản phẩm

SOLIDWORKS® Simulation

Giá: Liên hệ

(*) Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất

Số lượng:

SOLIDWORKS® Simulation là danh mục các công cụ phân tích cấu trúc dễ sử dụng sử dụng phương pháp Phân tích phần tử hữu hạn (FEA) để dự đoán hành vi vật lý thực tế của sản phẩm bằng cách thử nghiệm hầu hết các mô hình CAD.Bao gồm các công cụ bổ sung để mô phỏng phản ứng phi tuyến và động học, tải trọng động, và các vật liệu composite.

Sản phẩm Simulation bao gồm 3 gói: 

  • SOLIDWORKS® Simulation Standard
  • SOLIDWORKS® Simulation Professional
  • SOLIDWORKS® Simulation Premium

Ngoài ra, trong Simulation còn các sản phẩm khác như:

SOLIDWORKS® Flow Simulation - Mô phỏng hiệu quả dòng chảy, truyền nhiệt, và các lực lưu chất quan trọng ảnh hưởng đến thiết kế của bạn một cách thành công. Thúc đẩy bởi mục tiêu kỹ thuật, SOLIDWORKS® Flow Simulation giải quyết các bài toàn phức tạp của động lực học chất lỏng (CFD) và cho phép các kỹ sư sử dụng các kết quả CFD để tạo ra các quyết định kỹ thuật song song với quá trình thiết kế.

Sản phẩm Flow Simulation bao gồm 2 gói: 

  • HVAC Module
  • Electronics Cooling Module

 

SOLIDWORKS® Plastics - Dự đoán và tránh khuyết tật sản xuất trong giai đoạn sớm nhất của chi tiết nhựa và thiết kế khuôn phun ép sử dụng gói phần mềm mô phỏng này. Các công ty có bộ phận thiết kế chi tiết nhựa hoặc khuôn nhựa có thể cải thiện chất lượng, loại bỏ chi phí tốn kém khi làm lại khuôn, và giảm thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Sản phẩm Plastics bao gồm 3 gói:

  • SOLIDWORKS® Pastics Standard
  • SOLIDWORKS® Plastics Professional
  • SOLIDWORKS® Plastics Premium

 

SOLIDWORKS® Sustainability -Tiến hành đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA) dựa trên các bộ phận hoặc cụm lắp ghép trực tiếp trong cửa sổ thiết kế SOLIDWORKS® 3D CAD. Tìm kiếm, so sánh các vật liệu có thể thay thế, đánh giá thời gian ảnh hưởng của chúng như thế nào đến tác động môi trường, và dễ dàng tạo tài liệu cho các tìm kiếm của bạn.

(+84) 028 38 29 23 99 tdt@tdt-tanduc.com Chat với chúng tôi