• (028) 3822 0590, 3829 2399
Về chúng tôi

Công ty Cổ Phần Phát triển Kỹ thuật và Thương mại Tân Đức

"Công ty Cổ Phần Phát triển Kỹ thuật và Thương mại Tân Đức (TD&T)" nguyên là Công ty TNHH Phát triển Kỹ thuật và Thương mại Tân Đức được thành lập vào năm 1991."

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, từ tháng 03 năm 2002 Công ty chuyển đổi đăng ký kinh doanh theo hình thức Công ty Cổ phần.

Chi tiết
Phần Mềm

Tiêu biểu

Bộ giải pháp Adobe
Adobe

Bộ giải pháp Adobe

Microsoft Azure
Microsoft

Microsoft Azure

IMOLD For SolidWorks
Imold

IMOLD For SolidWorks

GFI Mail Essentials
GFI

GFI Mail Essentials

Office 365
Microsoft

Office 365

Revit
Autodesk

Revit

Quang cáo trang chủ

© 123phanmem. All Rights Reserved.