Tư vấn khách hàng (+84) 028 3822 0590, 3829 2399

Tin tức

2019-08-29
KERIO CONTROL NAY ĐÃ CÓ THÊM TÍNH NĂNG HA ( High Availability )
  • Loại bỏ được rủi ro, chi phí kết nối và các mối đe dọa khi hệ thống bị down.
  • Nếu xảy ra sự cố hoặc hỏng hóc, Kerio Control thứ 2 sẽ đi vào hoạt động.
  • Vì vậy Service sẽ không bị gián đoạn, lỗ hỗng bảo mật sẽ không xảy ra

Xem thêm: https://tdt-tanduc.com/tin-chi-tiet/kerio-control-nay-da-co-them-tinh-nang-ha--high-availability--38

(+84) 028 38 29 23 99 tdt@tdt-tanduc.com Chat với chúng tôi